0233 329 903 (Po-Pia, 8-16)
Obľúbené 0

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať zákazníka o uverejnenie niektorých osobných údajov za účelom ďalšieho spracovania. Prevádzkovateľ sa zaväzuje s tými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zvlášť v súlade so zákonom č. 101/2002 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a poskytnuté osobné údaje, ktoré bude chcieť prevádzkovateľ využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, budú spracované podľa podmienok uvedených nižšie.

Zákazník poskytnutím uvedených osobných údajov dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktorý zákazník v konkrétnom prípade vyplnil či ktoré boli o zákazníkovi získané na základe uzatvorenej zmluvy, či v rámci prihlásenia na internetových stránkach prevádzkovateľa, boli spracované prevádzkovateľom a poskytovateľom za účelom zaistenia potrebnej komunikácie pre plnenie uzatvorenej zmluvy a pre účely vnútorných rozborov a analýz. V prípade, keď je príjemcom tovaru, či služby osoba odlišná od zákazníka, môžu byť jej osobné údaje použité iba pre účely splnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu jej osobných údajov je nutný jej výslovný súhlas.

Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, odlišnú od spracovateľa. Registrovaný zákazník môže kedykoľvek písomne na dostupných kontaktných miestach uvedených na internetových stránkach prevádzkovateľa požiadať o vymazanie osobných údajov alebo ich opravu.

telefon

0233 329 903

Vo všedné dni od 08:00 do 16:00


telefon

podpora@relaxero.sk

Napíšte nám dotaz a radi zodpovieme.

založeno 2010

Sme špecialisti na cestovanie
už od roku 2010


:)

Garantujeme vašu 100%
spokojnosť